ادامه عکسهای دانشجویان برق ورودی ۸۷ دانشگاه آزاد خمینی شهر - مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع
X
تبلیغات
زولا

 

       نیروگاه اصفهان ( زمستان 89 )

نیروگاه اصفهان ( زمستان 89 )

       کلاس درس کارگاه ترانس(زمستان 89)

کلاس درس کارگاه ترانس(زمستان 89)

بچه های برق دانشگاه آزاد خمینی شهر(پاییز 89)

بچه های برق دانشگاه آزاد خمینی شهر(پاییز 89)

بچه های برق دانشگاه آزاد خمینی شهر(زمستان 89)   

بچه های برق دانشگاه آزاد خمینی شهر(زمستان 89)

از راست: هادی حداد  -مجتبی طاهری -مصطفی اصغری-علی اکبر زمین دار-محسن افضلی -احمد سعیدی-جواد خانی-احسان اخوان 

از راست: هادی حداد خوزانی-مجتبی طاهری-مصطفی اصغری-علی اکبر زمین دار-محسن افضلی-احمد سعیدی-جواد خانی-احسان اخوان

 از راست: هادی افضلی - میلاد سیف الهی- محمد علی حیدری- سجاد دادآفرین- مجید مهرابی- علی مرادمند- سعید منصوری- محمود وطن دوست

از راست: هادی افضلی- میلاد سیف الهی- محمد علی حیدری- سجاد دادآفرین- مجید مهرابی- علی مرادمند- سعید منصوری- محمود وطن دوست

از راست:علی مومنی-رضا خیراله زاده-مجید مهرابی -روح اله جعفری-ایمان علی پور  

از راست:علی مومنی-رضا خیراله زاده-مجید مهرابی-روح اله جعفری-ایمان علی پور

   از راست:محمد حسین بهدادکیا-شایان تاج بخش-مهدی تفنگ سازی-فریدون جعفری کلیشادی

از راست:محمد حسین بهدادکیا-شایان تاج بخش-مهدی تفنگ سازی-فریدون جعفری کلیشادی

  از راست:حسین فقهی-هادی حداد -علی مرزه ئی بادرودی-هادی افضلی بروجنی- بهزاد محمدی

از راست:حسین فقهی-هادی حداد خوزانی-علی مرزه ئی-هادی افضلی- بهزاد محمدی

   سلف سرویس دانشگاه آزاد واحد مجلسی(زمستان 89)

سلف سرویس دانشگاه آزاد واحد مجلسی(زمستان 89)

 کارگاه برق دانشگاه آزاد واحد مجلسی(زمستان 89)

کارگاه برق دانشگاه آزاد واحد مجلسی(زمستان 89)

از راست:امیر قربانی-روح اله جعفری-علیرضا قدس -هادی حداد-محمد ابراهیمی-علی مومنی-فریدون جعفری کلیشادی-مهدی تفنگ سازی 

از راست:امیر قربانی-روح اله جعفری-علیرضا قدس-هادی حداد-محمد ابراهیمی-علی مومنی-فریدون جعفری-مهدی تفنگ سازی

  

  

          ادامه تصاویر  

 

     

 

  

 

 

 

 

.
امروز :

جو

.