ادامه عکسهای دانشجویان برق ورودی ۸۴ دانشگاه آزاد خمینی شهر - مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع
X
تبلیغات
زولا

 

    

  

شاندیز-مشهد(زمستان85)

شاندیز-مشهد(زمستان85)

   بازدید از کارخانه کابل نجف آباد(فروردین ماه86)   

بازدید از کارخانه کابل نجف آباد(فروردین ماه86)

    حافظیه-شیراز (زمستان86)

حافظیه-شیراز (زمستان86)

از سمت راست:سیدعلی طباطبایی-علی ناظری-هادی حداد-محمد بختیاری (بهار84)    

از سمت راست:سیدعلی طباطبایی-علی ناظری-هادی حداد-محمد بختیاری (بهار 84)

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی (زمستان86)  

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی (زمستان86)

موزه نادریه مشهد(اسفند ماه85) 

موزه نادریه مشهد(اسفند ماه85)

بچه های برق دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر(پاییز 86)    

  بچه های برق دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر(پاییز 86)        

بچه های برق دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر(پاییز 86) 

 

 

      

     

    

 

 

 

 

 

  

.
امروز :

جو

.