انواع فیوز های صنعتی - مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع

جریان در یک مدار جزء لا ینفک آن سیستم الکتریکی می باشد . در هر مداری یک جریانی متناسب با آن مدار بر قرار خواهد بود و بسته به مهندسی آن مدار باید جریانی در حد متعادل در آن سیستم جاری شود . بدین معنی که نمیتوان از یک سیم جریانی زیاد عبور کند . حال بپردازیم به علل بوجود آمدن جریان غیر متقارن در یک مدار این جریان ها معمولاً بر اثر اضافه جریان یا اتصال کوتاه شدن در نقطه ای از مدار بوجود می آید ؛ حال چه در مدار سیستم AC باشد و یا در مدار سیستم DC .

اضافه جریان در اثر اتصال بار های اضافه به یک سیستم بوجود می آید که اضافه بار نیز گفته می شود ، جریان اتصال کوتاه ، اضافه جریانی است که در اثر بوجود آمدن مقاومت یا امپدانس پائین در یک مدار بوجود می آید که قبلاً نسبت به هم دارای اختلاف پتانسیل بوده اند .اضافه بار باعث جاری شدن جریان به میزان چند برابر جریان در حالت عادی می شود اما اتصال کوتاه جریانی بسیار بیش از جریان حالت عادی و در حالت اضافه بار بوجود خواهد آورد از این رو اتصال کوتاه شدن در یک مدار به مراتب خطرناک تر و صدمات ناشی از آن بیشتر خواهد بود. اما وسایل پیشگیرانه ای که جهت جلوگیری از این گونه حوادث می باشد فیوزها هستند که کاربرد های گوناگونی در شرایط مختلف دارند و ساختمان و عملکرد خاص خود را خواهند داشت و یا نصب و بهره گیری از رله های الکترونیکی Over Current که در مدارات قدرت کاربرد بیشتری دارند.

فیوز معمولی یا فیوز سیمی:

انواع و اندازه های مختلفی دارد و در مدارات الکترونیکی و قدرت مورد استفاده قرار می گیرد و آن عبارت است از انتخاب یک رشته سیم با آلیاژی استاندارد و قطر مناسب با آن جریان.از فواید این فیوز عدم وجود قطعات متحرک و تشخیص سریع در عملکرد این فیوز است و اما این فیوز یکبار مصرف بوده و به هیچ وجهی نباید جای فیوز سوخته از رشته سیم دیگری استفاده کرد و به اصطلاح فیوز را تعمیر و یل ترمیم نمود.

فیوز فشنگی : این نوع فیوز همانند فیوزهای معمولی است اما در اطراف رشته سیم ، ماسه کوارتز جهت خنک شدن سریع فیوز و جلوگیری از انتشار ارک قرار می دهند. در این فیوزها به دلیل عدم همجواری مستقیم با هوا اکسید شوندگی آن کم است لذا با صول زمان میزان جریان عبوری از آن یکسان است و فیوز نسبن به جریان نامی خود حساس نمیشود و عملکرد کاذب نخواهد داشت .

در فیوزهای فشنگی با ولتاژ بالا المنت فیوز از نوارهای موازی متعددی و یا سیم تابیده به هم تشکیل می شود که در یک استوانه سرامیکی قرار دارند و درپوشهای آن قلع اندود شده است و درون این فشنگ از ماده ای سیلیسی پر شده که سریعا باعث خفه شدن جرقه می شود.

.
امروز :

جو

.