+ تاریخچه خط گرم
با توجه به اینکه در عصر حاضر شدیدا مردم و صنایع به برق وابسته شده اند و حتی قطع لحظه ای برق می‌تواند در کار آنها اختلال ایجـــاد ‌کند ، شرکت های توزیع برق را ملزم ساخته تا از هر روشی برای جلوگیری از خاموشی ها استفاده نمایند. از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش خاموشی ها ، انجام تعمیرات بر روی شبکه بصورت برقدار یا همان خط گرم ( HOTLINE ) می باشد که گامهای مهمی در این راه برداشته شده است. بدیهی است آشنائی و حمایت مدیران جهت پیشرفت کار ، و همچنین آموزش و استفاده از پتانسیل کارگران ، دو بازوی توانا در راستای کاهش خاموش‌ها به روش خط گرم می‌باشد. تاریخچه خط گرم در ایران : در ایران نیز پس از خریداری لوازم خط گرم از شرکت A.B.CHANCE آمریکا قدمهای اولیه برداشته شد. سپس با آموزش های لازم در ایران و آمریکا ، کار خط گرم بصورت عملی از سال 1354 بر روی شبکه های تهران ، خراسان و خوزستان آغاز شد. در سالهای انقلاب و جنگ به دلیل خاموشی هائی که اعمال می شد ، خط گرم مورد توجه نبود. سپس با وجود تحریم های خارجی ، آموزش خط گرم توسط متخصصین داخلی آغاز و با استفاده از امکانات موجود عملیات بر روی شبکه های برقدار مجدداً پیگیری شد. از حدود سال 1375 این کار بصورت جدی و فراگیر مورد توجه قرارگرفت و ساخت برخی تجهیزات در داخل کشور نیز باعث تقویت آن شد ، بطوریکه هم اکنون پس از دو دهه ، اکیپ های متعددی در سطح ولتاژ فشار متوسط مشغول فعالیت می باشند.


سه‌شنبه 2 دی 1393

عنوان آخرین یادداشتها