طراحی پستهای فشار قوی - مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

 

   اصول طراحی پستهای فشار قوی

 

 

 

   

پروژه فوق شامل:

مشخصات عمومی پستهای فشار قوی / طراحی تجهیزات کلید خانه یا سویچگیر/ سیستم های جبران کننده توان راکتیو/ اتاق فرمان و سیستم های کنترل حفاظت / تاسیسات جانبی همرا با تصاویر/ وضعیت خطوط انتقال در شبکه سراسری ایران/ طراحی سیستم های مخابراتی/ استاندارد های مهم در طراحی پستهای فشار قوی/ آرایش انواع شین و شینه بندی همراه با تصاویر/ تجهیزات کلید زنی/ انواع بریکرها و مکانیزم آنها/ اصول طراحی مدارات اینترلاک/ بررسی/ انواع سکسیونرها همراه با تصاویر/ انواع کلیدها - مقایسه و چگونگی طراحی آنها

و....... 

 

 

******************************************************************************

.
امروز :

جو

.