پایه ها و دکلهای خطوط توزیع - مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع

در این مطلب با :

* نحوه طبقه بندی انواع تیرهای برق- کلاس بندی و علامت گذاری روی پایه های بتونی و چوبی در شبکه برق 20 و 4/0 کیلو ولت

* چگونگی ساخت دکلهای فلزی اسکلتی و لوله ای (تلسکوپی)

* انواع پایه های بتنی مسلح و نحوه کاربرد آنها

* فونداسیون- گود برداری برای نصب پایه ها و تیر های برق شبکه

* نحوه محاسبه وزن و نیروی کششی پایه ها و ....آشنا خواهید شد.


   
****************************************************************

.
امروز :

جو

.