ادامه تصاویر شهرستان خمینی شهر - مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع
X
تبلیغات
زولا

   

ادامه تصاویر شهرستان خمینی شهر  

   

 کوههای شمالی شهرستان 

خمینی شهر 

   

 پارک جنگلی دانشگاه صنعتی

خمینی شهر 

  

 خانه ای قدیمی در مرکز شهر

 خمینی شهر

   

 فضای سبز پارک پیروزی

خمینی شهر 

  

 

  چشمه لادر

خمینی شهر 

   

 

 آسمان شهرستان

خمینی شهر 

 

 

 

.
امروز :

جو

.