دانشجویان برق ورودی ۸۷ دانشگاه آزاد خمینی شهر - مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 


 


  بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی (زمستان 89)  

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی (زمستان 89)

از راست:حسین فقهی- محمود وطن دوست-علیرضا محمدی-علی مرزه ئی- علی مومنی-روح اله جعفری- ابراهیم پرنده ای-هادی حداد (پاییز 89)  

از راست:حسین فقهی- محمود وطن دوست-علیرضا محمدی-علی مرزه ئی- علی مومنی-روح اله جعفری- ابراهیم پرنده ای-هادی حداد خوزانی

بازدید از نیروگاه توس- همراه با دانشجویان عضو انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه آزاد خمینی شهر و نجف آباد (بهار 90)

بازدید از نیروگاه توس- همراه با دانشجویان عضو انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه آزاد خمینی شهر و نجف آباد

 شرکت کوشش برق اصفهان( بهمن ماه 89 )

شرکت کوشش برق اصفهان( بهمن ماه 89 ) 

 شرکت کوشش برق اصفهان( بهمن ماه 89 )

شرکت کوشش برق اصفهان( بهمن ماه 89 ) 

شرکت کوشش برق اصفهان( بهمن ماه 89 )

شرکت کوشش برق اصفهان( بهمن ماه 89 )

   

          ادامه تصاویر   

 

 

 

 

 

 

.
امروز :

جو

.